facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
 • male1.png
 • male2.png
 • male3.png
 • male4.png
 • male5.png

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW (nowa podstawa programowa)


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – Rok szkolny 2014/2015 1. Język polski, Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej, J. Kusiak, Operon 2012

 2. Język polski, Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej, B.Chuderska,cz.2, Operon 2013

 3. Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, S.Roszak, J.Kłaczkow, Nowa Era

 4. Edukacja dla bezpieczeństwa, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, M. Goniewicz, A.W. Nowak-Kowal, Z. Smutek, Operon 2012

 5. Wiedza o społeczeństwie, seria „Ciekawi świata”- zakres podstawowy, M.Batorski, Operon 2012, - zeszyt ćwiczeń „Ciekawi świata”- zakres podstawowy, A. Telicka-Bonecka, J.Bonecki. Operon 2012

 6. Świat fizyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy pod red. M. Fijałkowskiej, Zamkor

 7. Podstawy przedsiębiorczości, seria „Ciekawi świata”, P.Krzyszczyk Operon 2012 (Cd.klasa II/III A)

 8. "Krok w przedsiębiorczość" podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych, Z. Makieła, T. Rachwoł, wyd. Nowa Era

 9. Biologia, zakres podstawowy, seria „Ciekawi świata”, A.Baca, M.Łaszczyca, Operon 2012 -Biologia. Zeszyt ćwiczeń dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. R. Szymańska, B. Jakubik, Operon 2012

 10. Geografia, zakres podstawowy, seria „Ciekawi świata”, Z. Zaniewicz, Operon 2012 -Geografia. Zeszyt ćwiczeń dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy. A.Maląg. Operon 2012

 11. Chemia, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy, A. Sikorski, Operon 2012

 12. Matematyka do zasadniczych szkół zawodowych, cz.1, 2, L.Wojciechowska, M .Bryński, K. Szymański,WSiP

 13. Upstream. V. Evans, J.Dooley, Express Publishing

 14. Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, cz.1,2, M. Konarzewska., B.Zielonka, M. Konarzewska-Sokołowska, Rea

 15. Zasady żywienia, E. Superczyńska, M. Żylińska- Kaczmarek, Rea

 16. Wyposażenie techniczne zakładów, W. Grzesińska, WSiP

 17. Organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy, W.Żabicki, WSiP

 18. Podstawy rachunkowości, H. Górska-Warsewicz, WSiP (Cd.kl.II/IIIA)

 19. "Działalność gospodarcza w gastronomii". Gastronomia tom III. H.Górska-Warsewicz, B. Sawicka, T. Mikulska.REA.2014.

 20. Moje miejsce w Kościele, ks.J.Szpeta, D.Jackowiak, Św.Wojciech, Poznań 2011. Spotkanie ze Słowem, ks.J.Szpeta, D.Jackowiak, Św.Wojciech,Poznań 2011

 21. "Cooking" V. Evans, J. Dooley, R. Hayley. Wyd. Express Publishing  (język angielski zawodowy)

 22. Informatyka. Seria "Odkrywamy na nowo". Operon. Arkadiusz Gawełek. Nr dopuszczenia 452/2012