facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
 • male1.png
 • male2.png
 • male3.png
 • male4.png
 • male5.png

Usprawnianie ruchowe

Rehabilitacja w pojęciu prof. Wiktora Degi- twórcy polskiej szkoły rehabilitacji- jest procesem medyczno- społecznym, który dąży do zapewnienia osobom niepełnosprawnym godziwego życia w poczuciu pożyteczności społecznej i bezpieczeństwa społecznego oraz zadowolenia.

Podstawą rehabilitacji jest kinezyterapia, która obejmuje całość zagadnienia związanych z wykorzystaniem ruchu jako środka leczniczego. Ruch stanowi naturalny bodziec do przemian zachodzących w naszym układzie kostno-stawowym, mięśniowym oraz w naszym metabolizmie.

Do zadań kinezyterapii (rehabilitacji ruchowej) należą:

 • ocena stanu pacjenta,
 • dobór odpowiedniego programu ćwiczeń: form, środków, metod i technik,
 • opracowanie programu ćwiczeń miejscowych i ogólnych,
 • opracowanie obiektywnych i powtarzalnych metod kontroli i oceniania postępów,
 • zapobieganie powikłaniom: przykurczom

Cele kinezyterapii:

 • przywrócenie możliwie największej sprawności fizycznej i psychicznej,
 • przywrócenie ruchomości w stawach, siły i wytrzymałości mięśni,
 • poprawa funkcji układu nerwowego, optymalizacja czynności ośrodkowego układu nerwowego,
 • poprawa wydolności narządowej (najważniejsze: układ oddechowy i sercowo-naczyniowy),
 • korygowanie wad postawy i patologicznych nawyków ruchowych.

 

Techniki stosowane w ośrodku obejmują bierne i czynne formy ruchu

 • ćwiczenia bierne,
 • ćwiczenia bierne redresyjne
 • ćwiczenia czynno-bierne,
 • ćwiczenia czynne(izometryczne, w odciążeniu, czynne wolne, czynne z oporem)
 • ćwiczenia oparte na skurczu izotonicznym mięśnia
 • ćwiczenia oparte na skurczu izometrycznym mięśnia
 • synergistyczne,
 • ćwiczenia ogólnokondycyjne( indywidualne , zespołowe, gimnastyka korekcyjna),
 • pionizacja i nauka chodzenia.
 • Masaż klasyczny
 • Metoda mikrokinezyterapii

W ośrodku prowadzimy usprawnianie:

·         w schorzeniach narządu ruchu,

·         w schorzeniach układu nerwowego,

·         w schorzeniach układu oddechowego,

·         w chorobach reumatycznych,

·         wady postawy,

·         w czynnościach życia codziennego,

Wyposażenie:

Ośrodek posiada w pełni wyposażoną sale do ćwiczeń indywidualnych. Wyposażenie: Uniwersalny gabinet Usprawniania Leczniczego wraz z wyposażeniem i przystawka do trakcji w odciążeniu, zestaw bloczkowo- ciężarkowy. Sala posiada również drabinki przyścienne, lustra korekcyjne, stoły, kozetki, materace, rotatory kończyn górnych i dolnych, ergometry, orbitrek, bieżnie wielofunkcyjną oraz sprzęt do ćwiczeń równoważnych. Do ćwiczeń motoryki małej sala wyposażona jest w stół do terapii manualnej i drobny sprzęt. Ośrodek posiada sprzęt specjalistyczny w postaci: pionizatorów, parapodium, foteliki rehabilitacyjne, krzesła korekcyjne oraz wózki inwalidzkie.

G. Raczyńska