facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
 • male1.png
 • male2.png
 • male3.png
 • male4.png
 • male5.pngTERAPIA RĘKI

W ramach usprawniania motoryki małej prowadzona terapia ręki. Ręka jest narządem ruchowym, dzięki któremu badamy otaczający nas świat, poznajemy go, oraz komunikujemy się z nim. Dzięki rękom możemy realizować polecenia mózgu, pisać, rysować, rzucać, chwytać, itp. Ręka spełnia swoją funkcję, gdy wszystkie jej elementy składowe działają prawidłowo ( kości, stawy, mięśnie).

Terapia ręki jest przeznaczona dla:

 • uczniów, którzy mimo odpowiedniego wieku nie potrafią wykonywać czynności samoobsługowych: napić się z kubka, ubrać
 • dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, innymi urazami mózgu,
 • dzieci z podwyższonym bądź obniżonym napięciem mięśniowym
 • dzieci słabo piszących, męczących się przy tej czynności,
 • dzieci , które niechętnie wycinają, lepią,
 • dzieci z zaburzoną koordynacją rąk podczas różnych czynności,
 • dzieci, które nie lubią dotykać pewnych faktur.

 

Celem terapii ręki jest usprawnianie dużej i małej motoryki dziecka (precyzyjnych ruchów palców i dłoni), jak też dostarczanie dłoniom wrażeń dotykowych. Dzięki dotykowi dziecko uczy się rozpoznawać faktury, temperaturę, konsystencję tworzyw , odróżniać przedmioty, osoby, zwierzęta. Prowadzimy zabawy z wykorzystaniem materiałów m.in. sypkich, przekształcalnych .

U dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym prowadzimy zajęcia metodą E. 1tton. Metodą, która służy usprawnianiu czynności chwytno-manipulacyjnych. Główne zadania ćwiczeń to:

 • usprawnianie koordynacji ruchowej,
 • podniesienie jakości chwytu i czynności manipulacyjnych,
 • wyrównywanie zaburzeń czucia powierzchniowego i głębokiego,
 • kształtowanie wzorca rotacji zewnętrznej w stawie barkowym, odwracania przedramienia, zgięcia grzbietowego w stawie nadgarstkowym, wyprostu palców II-IV z odwodzeniem kciuka. Zestaw ćwiczeń musi być przygotowany wg stopnia trudności. Ćwiczenia zaczynamy od kończyny sprawniejszej.


Ćwiczenia rąk zaciśniętych w pięści
 • Ćwiczenia uczące zaciskania rąk w pięści
 • Ćwiczenia uczące używania rąk zaciśniętych w pięści
 • Czynności doskonalące używanie rąk zaciśniętych w pięść
 • Czynności doskonalące używanie kończyn górnych z dłońmi wyprostowanymi
 • Ćwiczenia z jedną ręką zaciśniętą w pięść i drugą wyprostowaną
 • Ćwiczenia uczące zaciskania jednej ręki w pięść i prostowania drugiej
 • Ćwiczenia uczące używania jednej ręki zaciśniętej w pięść , a drugiej wyprostowanej
 • Czynności doskonalące używanie jednej ręki zaciśniętej w pięść i drugiej wyprostowanej
 • Ręka zaciśnięta w pięść wykonuje te czynności, druga ręka oparta stroną dłoniową o blat stołu, staw łokciowy –wyprostowany
 • Ćwiczenia z dwoma małymi kijkami
 • Ćwiczenia z cienkim kijkiem
 • Ćwiczenia uczące łączenia obu rąk razem
 • Ćwiczenia uczące wykonania rotacji zewnętrznej ramienia i supinacji przedramienia
 • Czynności kształtujące chwyt dowolny
 • Ćwiczenia uczące robienia kółek palcami
 • Ćwiczenia doskonalące chwyt pęsetkowy
 • Czynności usprawniające używanie palca wskazującego

Ćwiczenia i zabawy przeprowadzone na terapii ręki mają rozwijać sprawność ruchową dłoni dziecka, kształtować chwyt oraz koordynację pomiędzy dłonią prawą i lewą, a w dalszej kolejności obejmują naukę pisania. Dzieci mające trudności z pisaniem nie nadążają z przepisywaniem z tablicy. Spiesząc się piszą niezrozumiale czasem nawet dla siebie, mylą linie, strony, piszą zbyt lekko lub zbyt mocno naciskając na kartkę.

W ramach usprawniania manualnego prowadzimy również ćwiczenia grafomotoryczne pomagające dzieciom w osiąganiu nauki pisania, oraz służące korygowaniu nieprawidłowej techniki rysowania i pisania. Stanowią one rolę usprawniającą i stymulującą, wpływają na rozwój motoryki rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wykorzystujemy przy tym między innymi metodę H.Tymichowej , wzory Frostig oraz Metoda Dobrego Startu.

Anna Łoś