facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
 • male1.png
 • male2.png
 • male3.png
 • male4.png
 • male5.png

 

W ramach Ośrodka funkcjonują:

 

 1. Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami gimnazjalnymi

 • dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim

 • dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym

 • dla uczniów ze sprzężeniami

 • dla uczniów autystycznych

 

 1. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

 • dla uczniów upośledzonych w stopniu głębokim

   

 1. Szkoła Branżowa Io  z oddziałami szkoły zawodowej.

 • dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim

 • kierunki kształcenia – kucharz, cukiernik

 • możliwość wyboru kierunku realizowanego w CKU w Będzinie

 1. Szkoła Przyspasabiająca do Pracy

 • dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz sprzężoną niepełnosprawnością

 • pracownie –ceramiczna, rękodzielnicza, gospodarstwa domowego

 1. Internat

 2. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 1. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze - grupowe

 • Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie zainteresowania otoczeniem, oraz uzyskanie niezależności od innych osób w funkcjonowaniu w codziennym życiu.

 1. Przedszkole [GALERIA]

 

Wymagane dokumenty

 • Szkoła Podstawowa /Gimnazjum

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 2. Skierowanie Starosty Powiatu Będzińskiego - Wydział Oświaty w Starostwie Powiatowym

 

 • Szkoła Zawodowa

 1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
 2. Skierowanie Starosty Powiatu Będzińskiego - Wydział Oświaty w Starostwie Powiatowym
 3. Życiorys
 4. Świadectwo ukończenia gimnazjum.
 5. Zaświadczenie OKE

 

 • Przedszkole

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest posiadanie przez niego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub inną specjalistyczną oraz złożenie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.