facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
 • male1.png
 • male2.png
 • male3.png
 • male4.png
 • male5.png
 

Oferta edukacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego

 

Szkoła Podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym , znacznym i autyzmem dla uczniów klas 1-3.

 

Oferujemy:

 • Alternatywne metody komunikacji z oprogramowaniem do tworzenia tablic komunikacyjnych dla każdego ucznia indywidualnie (piktogramy PIC oraz PCS, Makaton, Bliss)

 • Terapię Eegbiofedback.

 • Integrację sensoryczną prowadzoną przez certyfikowanych trenerów

 • Usprawnianie ruchowe z wykorzystaniem elementów metody prof. Z. Szota

 • Usprawnianie manualne z wykorzystaniem elementów metody F. Affolter i terapii ręki

 • Terapię Snoezellen w Sali Doświadczania Świata

 • Metody rozwijające świadomość ciała (W. Sherborne, Ch. M. Knillów)

 • Terapię logopedyczną wraz z oprzyrządowaniem komputerowym oraz terapię nurolologopedyczną z wykorzystaniem manualnego torowania głosek E. Wianeckiej oraz metody symultaniczno- sekwencyjnej prof. J Cieszyńskiej

  • Stymulację polisensoryczną w tym masaże prowadzone metodą Shantala przez certyfikowanych instruktorów

  • Stymulację zmysłów wg teorii Delacato

  • Kinezjologię edukacyjną

  • Elementy behawioralnych metod kształtowania umiejętności i modyfikacji zachowań

  • Elementy ortooptyki

  Z uwagi na jednorodność grupy organizacja procesu nauczania i wychowania posiada odpowiednią strukturę, metody pracy, indywidualizację oraz wprowadzanie elementów procesu socjalizacji – elementy niedyrektywnej terapii zabawowej, elementy nauczanie funkcjonalnego, muzykoterapii z elementami logorytmiki, modelowanie zachowań dzieci z wykorzystaniem metody H. Olechnowicz , metody doskonalenia technik szkolnych – Dobrego Startu, Tymichowej, Frostig.

  Metody postępowania wychowawczego- wpływu osobistego i wzmocnień pozytywnych. Stosujemy system pracy równoległej oraz system pracy rotacyjnej. Realizujemy program współpracy z rodzicami „ Moje dziecko i jego świat” w ramach, którego prowadzona jest grupa wsparcia dla rodziców – konsultacje indywidualne, zajęcia dla rodziców i dzieci, szkolenia dla rodziców prowadzone przez zapraszanych specjalistów.

  Głównym czynnikiem warunkującym skuteczność pracy jest wielospecjalistyczna diagnoza poprzedzająca podjecie odpowiednio ukierunkowanej terapii dostosowanej do indywidualnych możliwości i umiejętności dziecka. Oprócz tradycyjnych metod diagnozowania psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego wykorzystujemy również:

  • Shpolera (pełne narzędzie diagnostyczne ), PEP- R i AA- PEP- z komputerowym oprogramowaniem

  • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa ( certyfikowani diagności)  Dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy oferujemy kształcenie w następujących pracowniach:

   

  • Pracowania ceramiczna (2 piece do wypalania produktów ceramiki artystycznej i użytkowej, gliny)

  • Dwie pracownie gospodarstwa domowego z pełnym wyposażeniem (piec, lodówka, pralka, malaksery, sokowirówki, mikrofalówki, zastawy stołowe itp.)

  • Pracowania rękodzielnicza

  • Pracownia introligatorska

  • Pracownia szycia (9 sztuk)i haftu komputerowego (3)


  Wykorzystywane techniki pracy to:

  • De ceupage

  • Tkactwo na ramie, igła tkacka

  • Osikowa

  • Arteterapia

  • Fusihg

  • Filcowania na mokro i na sucho

  • Witrażu

  • Pergamano

  • Iris folging

  • Tea bags folding

  • Monotypia

  • Elementy techniki organzy

  • Papieroplastyki

  • Haft wstążkowy . krzyżykowy

  • Szydełkowa , na drutach

  • Wykonywania biżuterii

  • Obsługa urządzeń biurowych – niszczarka, bindownica, laminarka, kseroZasadnicza Szkoła Zawodowa oferuje absolwentom możliwość zdawania w szkole egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

 • Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym, akredytację OKE otrzymaliśmy w 2005 roku.
 • Posiadamy kompletnie wyposażone pracownie gastronomiczne spełniające standardy wymagań egzaminacyjnych. Mamy upoważnienie do organizacji i przeprowadzania dla absolwentów szkół zawodowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na kierunku kucharz małej gastronomii - do 2017, kucharz i cukiernik.
 • Absolwenci, którzy pomyślnie zdadzą egzamin, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem, także w języku angielskim, który z pewnością jest atutem w poszukiwaniu zatrudnienia na wymagającym rynku pracy.


Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze obejmują przede wszystkim:

 • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika

 • kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika

 • usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej

 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia

 • rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu

 • kształtowanie umiejętności współżycia w grupie

 • naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika, oraz jego udział w ekspresyjnej aktywności


Oferta edukacyjna przedszkola w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym:


Każde dziecko zostaje poddane wieloaspektowej diagnozie poziomu funkcjonowania i objęte stworzonym na jej podstawie indywidualnie dla niego programem edukacyjno – terapeutycznym, zgodnym z podstawą programową wychowania przedszkolnego, a uwzględniającym możliwości dziecka, umacniającym jego wiarę we własne siły i dającym mu możliwość osiągnięcia sukcesu. Opieką przedszkolną objęte są dzieci w wieku od 3 do nawet 8 roku życia. Liczebność grupy wynosi od 6 do 10 wychowanków, a w przypadku dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi od 2 do 4. Poza zajęciami opiekuńczo - wychowawczymi każde dziecko zostaje objęte indywidualnym programem rewalidacji, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz jego specyficznymi potrzebami.
W ramach rewalidacji oferujemy możliwość prowadzenia zajęć z zakresu terapi:

 • Alternatywne metody komunikacji z oprogramowaniem do tworzenia tablic komunikacyjnych dla każdego ucznia indywidualnie (piktogramy PIC oraz PCS, Makaton, Bliss)

 • Terapię Eegbiofedback

 • Integrację sensoryczną prowadzoną przez certyfikowanych trenerów

 • Usprawnianie ruchowe z wykorzystaniem elementów metody prof. Z. Szota, Bobath

 • Usprawnianie manualne z wykorzystaniem elementów metody F. Affolter i terapii ręki

 • Terapię Snoezellen w Sali Doświadczania Świata

 • Metody rozwijające świadomość ciała (W. Sherborne, Ch. M. Knillów)

 • Terapię logopedyczną wraz z oprzyrządowaniem komputerowym oraz terapię nurolologopedyczną z wykorzystaniem manualnego torowania głosek E. Wianeckiej oraz metody symultaniczno- sekwencyjnej prof. J Cieszyńskiej

 • Stymulację polisensoryczną w tym masaże prowadzone metodą Shantala przez certyfikowanych instruktorów

 • Stymulację zmysłów wg teorii Delacato

 • Kinezjologię edukacyjną

 • Elementy behawioralnych metod kształtowania umiejętności i modyfikacji zachowań

 • Elementy ortooptyki

 • logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej, pedagogiki leczniczej

 • dogoterapia