facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
  • male1.png
  • male2.png
  • male3.png
  • male4.png
  • male5.png

 

Stałe przebywanie w dużej grupie rówieśniczej niejednokrotnie skutkuje problemem z pozytywną samooceną, uczniowie konkurują o uwagę i zainteresowanie nauczycieli, pragną się w jakikolwiek sposób wyróżnić, a wybierane do tego sposoby niestety często nie mają pozytywnego charakteru. Jednocześnie zadaniem szkoły jest zapewnienie wszystkim uczniom szansy na rozwój, na miarę możliwości jakie posiadają, jak również szansy odkrywania swoich zdolności i rozwój zainteresowań. Z tego względu udział uczniów we wszelkich konkursach : plastycznych, plastyczno – technicznych, literackich, logopedycznych, odnoszących się do ściśle określonego zakresu wiedzy, a także udział we wszelkich występach artystycznych jest bardzo pożądany. Szczególnie działalność plastyczna jest dostępna każdemu dziecku, niezależnie od stopnia i rodzaju jego niepełnosprawności. Zadaniem nauczycieli jest takie motywowanie uczniów do działania, aby za najważniejszy uznawali sam fakt odważnego zaprezentowania swoich umiejętności, a nie możliwość uzyskania nagrody. Nagrodą jest wspaniałe poczucie satysfakcji z wykonania zadania, wzmocnienie poczucia własnej wartości, a przede wszystkim radość – radość nauczycieli, radość rodziców i opiekunów, swoje własne przeżywanie radości.

"NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE"

Najważniejszym zawodowym konkursem, w którym uczniowie szkoły zawodowej mogą sprawdzić swoje wiadomości i umiejętności zdobyte podczas trzyletniej nauki zawodu, jest Szkolny Konkurs "Najsprawniejszy w Zawodzie"- kucharz i cukiernik. Jest to konkurs głównie dla uczniów klas III (kończących szkołę) oraz najlepszych z klas II. Po eliminacjach klasowych jest finał, w którym po zmaganiach teoretycznych i praktycznych finalista otrzymuje tytuł "Najsprawniejszy w zawodzie" kucharz bądź cukiernik. Dla uczniów oprócz możliwości odniesienia sukcesu konkurs jest ważnym sprawdzianem przed egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Konkurs to tradycja naszej szkoły, odbywa się co roku. Finaliści biorą udział w Regionalnym Konkursie "Najsprawniejszy w Zawodzie" zajmując często finałowe miejsca."ZAWÓD Z PASJĄ"

Dla uczniów klas I szkoły zawodowej tradycyjnie odbywa się szkolny konkurs "Zawód z Pasją". Celem konkursu jest pozytywna motywacja uczniów, którzy dopiero rozpoczynają naukę zawodu. Mogą oni ocenić swoje predyspozycje do wykonywania wybranego zawodu, utwierdzić się w trafnym wyborze kierunku, przekonać się że zawód może stać się pasją.
 

UDZIAŁ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W KONKURSACH


Data

Udział w imprezach pozaszkolnych

15.10.2012 r.

Występ artystyczny w MiPBP w Będzinie dla członków ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej

18.10.2012 r.

Występ artystyczny w MiPBP w Będzinie dla członków ZNP z okazji Dnia Edukacji Narodowej

5.11.2012 r.

Występ artystyczny w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością

12.12.2012 r.

Przedstawienie jasełkowe dla dzieci z PM nr 1 w Będzinie

14.12.2012 r.

Występ podczas Koncertu Kolęd  „Eurokolędowanie” w Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach

10.01.2013 r.

Kolędowe spotkanie integracyjne z dziećmi z PM nr 1 w Będzinie

11.01.2013 r.

Kolędowe spotkanie integracyjne z dziećmi z PM nr 9 w Będzinie

15.04.2013 r.

„Bajka o wiośnie” – spotkanie z dziećmi z PM nr 1 w Będzinie

18.04.2013 r.

Zabawy integracyjne w PM nr 9 w Będzinie

19.04.2013 r.

Zabawy integracyjne w SP nr 4 w Będzinie

12.06.2013 r.

Przedstawienie „Czerwony Kapturek” w wykonaniu nauczycieli dla dzieci i ich rodziców uczęszczających na zajęcia WWR

14.06.2013 r.

Przedstawienie „Czerwony Kapturek” w wykonaniu nauczycieli dla uczniów szkoły

17.06.2013 r.

Przedstawienie „Czerwony Kapturek” w wykonaniu nauczycieli dla dzieci z PM nr 9 w Będzinie

27.06.2013 r.

„Piknik rodzinny” – uroczyste zakończenie projektu z EFS „ Klucz do przyszłości”, występy artystyczne uczniów SOSW oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łagiszy


Data

Konkursy zewnętrzne

Osiągnięcia

11.12.2012 r.

Powiatowy konkurs „Szopka w tradycji bożonarodzeniowej”  zorganizowany przez Muzeum Zagłębia w Będzinie, SP nr 10 w Będzinie oraz Parafię św. Trójcy w Będzinie

Wyróżnienie  Kacper Łapa

21.03.2013 r.

XIII edycja regionalnego konkursu „Zagłębiowskie palmy wielkanocne” zorganizowany przez Muzeum Zagłębia w Będzinie oraz Wydział Oświaty UM w Będzinie

I miejsce Aleksandra Chojnacka i Paulina Skalska

26.04.2013 r.

Powiatowy Konkurs Ekologiczny „Moja Ziemia – Czysty Świat” zorganizowany m.in. przez MiPBP w Będzinie

Wyróżnienie  Żaneta Jelen i Kacper Kawiorski


Data

Konkursy międzyszkolne

Osiągnięcia

25.10.2012 r.

VIII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II „Świadek Wiary” zorganizowany przez SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej oraz Wydział Oświaty UM w Dąbrowie Górniczej

Uczniowie otrzymali dyplomy za udział

29.11.2012 r.

XII Wojewódzki Konkurs Wiedzy Biblijnej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zorganizowany przez ZSS nr 6 w Dąbrowie Górniczej

II miejsce Aleksandra Chojnacka

14.12.2012 r.

X Międzyszkolny Integracyjny Konkurs Religijny „Mój Anioł Stróż” zorganizowany przez ZSS w Olkuszu

I miejsce Rafał Sgleński, Ilona Bzdura, Paulina Dudek

II miejsce Aleksandra Chojnacka, Agnieszka Kawiecka, Agnieszka Franc

28.01.2013 r.

II edycja Konkursu Literackiego dla uczniów szkół specjalnych „Barwy śniegu” zorganizowany przez SOSW w Będzinie

I miejsce dla Ilony Bzdury

II miejsce Konrad Siennicki

III miejsce Andrzej Kołacz

21.03.2013 r.

Wojewódzki konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna” zorganizowany przez ZSS nr 6 w Dąbrowie Górniczej

I miejsce Kacper Łapa

30.04.2013 r.

Konkurs plastyczny „Piękne są nasze barwy ojczyste” zorganizowany przez ILO im. M.Kopernika w Będzinie oraz SOSW w Będzinie

I miejsce Aleksandra Chojnacka, Kamila Smalcuga, Konrad Siennicki

II miejsce Weronika Rak, Sylwia Gąsowska, Renata Łukasik

III miejsce Aneta Wałek, Dawid Fajt, Mariusz Szostak, Mateusz Wojtaszewski

20.06.2013 r.

Międzyszkolny Konkurs Europejski „Jestem Europejczykiem – moje miejsce w Europie” zorganizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Czeladzi

I miejsce Justyna Słania

II miejsce Bartłomiej Stach

III miejsce Żaneta Jelen


Data

Konkursy wewnątrzszkolne

11.01.2013 r.

Konkurs logopedyczny „Pomoc  do ćwiczeń oddechowych”

28.01.2013 r.

Konkurs plastyczny „Znaczek pocztowy”

21.03.2013 r.

Konkurs artystyczny „Jestem wiosną”

25.02.2013 r.

Konkurs Logopedyczny „Gimnastyka buzi i języka”

25.02.2013 r.

Konkurs literacki „Walentynkowy wierszyk”

8.04.2013 r.

Konkurs na najciekawsze życzenia świąteczne oraz kartkę świąteczną

16.05.2013 r.

Konkurs plastyczny „Herb papieski”

Maj 2013

Konkurs na najładniejszy zeszyt

Maj/czerwiec

Loteria ortograficzna

Czerwiec

Konkurs plastyczny „Sylwetki dziecięce”

 

 

UDZIAŁ MŁODZIEŻY SZKOŁY ZAWODOWEJ I SPdP W KONKURSACH
ORGANIZOWANYCH NA TERENIE SZKOŁY I POZA NIĄ
W ROKU SZKOLNYM 2013/14

 

LP.

TEMAT KONKURSU

ORGANIZATOR

OPIEKUN LAUREATA

UCZESTNIK

ZAJĘTE MIEJSCE

1.

 

Szkolny Konkurs Najsprawniejszy w Zawodzie - Kucharz

H.Łubińska

J. Kika

 

 

 

Kl.II B

I m. P. Bednarz

II m. R. Kańtoch

IIIm. M. Kowalczewska

 

2.

 

 

Szkolny Konkurs Najsprawniejszy w Zawodzie - Kucharz

 

B. Szczęsna - Jasińska

B. Szczęsna - Jasińska

KL. IIa

I m. M. Kaczmarek

II m. S. Jędralczyk

III m. P. Toboła

3.

Szkolny Konkurs Najsprawniejszy w Zawodzie - cukiernik

D. Poraj

 

 

KL.IIc

I m. K. Kubiczek

II m. A. Przyciasa

IIIm.B. Haładus

4.

Zawód z Pasją

H. Łubińska, D. Poraj- część teoretyczna

B.Szczęsna- Jasińska- część praktyczna

 

Kl.I

 

 

 

I m. M. Jelonek

II m. M. Pasek

III m. M. Szóstak

5.

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Twórczość Powstania Warszawskiego”

Zespół Szkół Integracyjnych -

Dąbrowa Górnicza

Monika Kotyczka

 

Piotr Toboła

Aleksandra Chojnacka

Wyróżnienie

Wyróżnienie

 

6.

Szkolny Konkurs „Mam Talent”-

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SOSW  I OŚRODEK KULTURY W BĘDZINIE

ALEKSANDRA MACIEJCZYK

 i wychowawcy klas

Wszyscy uczniowie szkoły zawodowej i przysposabiającej do pracy

 

 

7.

Szkolny Konkurs „BĘDZIN MOJA MAŁA OJCZYZNA” – część plastyczna

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI SOSW

BOŻENA FORNALCZYK-KOZŁOWSKA

MAŁGORZATA NOWICKA

JOLANTA KUCHCIAK-UCIESZYŃSKA

ALEKSANDRA MACIEJCZYK

MARIAN SŁUŻAŁEK

- Piotr Tobołakl.II

- Konrad Siennicki SPDP „D”

- Andrzej Majerczyk „B”

I miejsce:

- Aneta Wałek  SPDP „A”

- Wojciech Chrobak SPDP „B”

II miejsce:

- Aleksandra Chojnacka kl.I

- Angelika Kulik SPDP „C”

III miejsce:

- Sebastian Blechowski kl. II

-Damian Popławski

Wyróżnienia

 

 

I miejsce

 

 

II miejsce m

 

 

III miejsce

8.

 

„Kolorowe państwa”- SPDP

 

B. Kubik

B. Kubik

Uczniowie kl. SPdP

Zabawa edukacyjno - integracyjna

9.

Ogólnopolski Konkurs „Anioł XXI w”.

 

Urząd Miasta Będzina i Ośrodek Kultury w Będzinie

Aleksandra Maciejczyk

Beata Kubik

 

 

 Angelika Skrzypczyk – praca indywidualna

 Roksana Łosień– praca indywidualna

 Aneta Wałek – praca indywidualna

Damian Popławski

Agnieszka Dworczyk

III miejsce

III miejsce

III miejsce

Udział

 

10.

Regionalny Konkurs „Zagłębiowska Palma Wielkanocna”

 

Urząd Miasta Będzina oraz Muzeum Zagłębia

 w Będzinie

Aleksandra Maciejczyk

Aneta Wałek

wyróżnienie

11.

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Monika Kotyczka

Monika Kotyczka

Magdalena Nowak

Mistrz ortografii

12.

Szkolny Konkurs Matematyczny

Bożena Szczęsna - Jasińska

Bożena Szczęsna - Jasińska

Adrian Przyciasa

I miejsce

13.

Diecezjalny Konkurs Plastyczny „Jan Paweł II”

Wydział Katechetyczny w Sosnowcu,

Zespół Szkól Specjalnych w Dąbrowie Górniczej

Anna Koczur

Konrad Siennicki

udział

16.

Konkurs Plastyczny Nieprzetartego Szlaku w ramach XXIV edycji cyklu imprez MIEDZYNARODOWEGO

NIEPRZETARTEGO SZLAKU „W ŚWIECIE MITOLOGII”

Śląski Nieprzetarty Szlak oraz CentrumEdukacyjne im. Jana Pawła w Gliwicach

Aleksandra Maciejczyk

Aneta Wałek

Damian Popławski

Angelika Skrzypczyk

udział

17

Szkolny Konkurs Plastyczny na „Znaczek Bożonarodzeniowy”

SU

A.Maciejczyk, wychowawcy klas

WOJCIECH CHROBAK

MONIKA FRONT

DARIA NIESLONY

AGNIESZKA KAWIECKA

JULITA KOTARSKA

PIOTR TOBOŁA

TOMASZ  JASIŃSKI

ANDRZEJ MAJERCZYK

MARCELA SPRAWKA

PAULINA DUDEK

ANGELIKA KULIK

ANGELIKA SKRZYPCZYK

wyróżnienia

18

Szkolny Konkurs Plastyczny „PisankaWielkanocna”

SU

A.Maciejczyk

Popławski Damian

Marta Skalska

Skrzypczyk Angelika

Wałek Aneta

Wojtaszewski Mateusz

Sebastian Blechowski

Majerczyk Andrzej

Kotlarska Julita

Piotr Toboła

wyróżnienia

 

 

 

UDZIAŁ MŁODZIEŻY SZKOŁY ZAWODOWEJ, LICEUM UZUPEŁNIAJĄCEGO, SZKOŁY ZAWODOWEJ I SZKOŁY PRZSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE SZKOŁY I POZA NIĄ
W ROKU SZKOLNYM 2012/13

 

LP.

TEMAT KONKURSU

ORGANIZATOR

OPIEKUN LAUREATA

UCZESTNIK

ZAJĘTE MIEJSCE

1.

„Anioły są takie niebieskie”- Konkurs Plastyczny

ZESPÓL SZKÓŁ SPECJALNYCH W ZABRZU

MAŁGORZATA NOWICKA

 

CHROBAK WOJTEK

UDZIAŁ

2.

XIII Ogólnopolski Konkurs Ceramiczny w Elblągu CERAMIONY

 

 

MAŁGORZATA NOWICKA

 

CHROBAK WOJCIECH

MAJERCZYK ANDRZEJ

WYRÓŻNIENIE

WYRÓŻNIENIE

3.

 

„Czeladzkie Spotkania Plenerowe Osób Niepełnosprawnych”

CZELADZKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH

MAŁGORZATA NOWICKA

SPdP „B”

UDZIAŁ

4.

IX Międzyszkolny Konkurs „Kolorowe Święta”

 

ZESPÓL SZKÓL SPECJALNYCH NR 6 W KATOWICACH

ALEKSANDRA MACIEJCZYK

SPDP „A”-

JACEK CZYŻ

NAGRODA W KATEGORII:

- „OZDOBA ŚWIĄTECZNA”,

- „PRZEBRANIE KARNAWAŁOWE”

 

 

 

 

RENATA ŁUKASIK

 

 

 

ANGELIKA SKRZYPCZYK

 

 

 

 

 

MATEUSZ WOJTASZEWSKI

NAGRODA:

- „OZDOBA ŚWIATECZNA”

 

-NAGRODA:

„OZDOBA ŚWIĄTECZNA” ‘ „PRZEBRANIE KARNAWAŁOWE”

 

NAGRODA

- „OZDOBA ŚWIĄTECZNA”,

„PRZEBRANIE KARNAWAłOWE”

 

5.

Szkolny Konkurs Najsprawniejszy w Zawodzie - Kucharz

SOSW – Będzin

Joanna Kika

JOANNA KIKA

 

MACHURA ADAM

I miejsce

 

6.

Szkolny Konkurs „MAM TALENT”

SAMORZAD UCZNIOWSKI

SOSW - BĘDZIN

ALEKSANDRA MACIEJCZYK

 

 

 

 

 

 

Zespół „Brek”

 

Anna Durek

Konrad Siennicki

Kamil Sztekiel

 

Anna Berez

Roksana Kańtoch

Łukasz Gawiński

I miejsce

 

 

 

 

 

II miejsce

7.

Szkolny Konkurs „BĘDZIN MOJA MAŁA OJCZYZNA” – część plastyczna

 

 

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SOSW - BEDZIN

BOŻENA FORNALCZYK

MAŁGORZATA NOWICKA

JOLANTA KUCHCIAK

ALEKSANDRA MACIEJCZYK

MARIAN SŁUŻAŁEK

· AGNIESZKA DWORCZK   SPdP „d”

 · KONRAD SIENNICKI   SPdP „d”

 · DAMIAN POPŁAWSKI   SPdP „d”

 · ŁUKASZ KAWIECKI   SPdP „d”

 · RENATA ŁUKASIK   SPdP „a”

 · JACEK CZYŻ   SPdP „a”

 · ANGELIKA SKRZYPCZYK   SPdP „a”:

 · ANETA WAŁEK    SPdP „a”:

 · ANNA KOTLARCZYK  SPdP „C”

 · ANGELIKA KULIK  SPdP „C”

 · MARCIN PARKA  SPdP „C”

 · ROKSANA KAŃTOCH   ZSZ KL.II

 · WOJCIECH CHROBAK SPdP „B”

 · JULITAKOTARSKA SPdP „B”

 · ANDRZEJ MAJERCZYK SPdP „B

wyróżnienia

8.

Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek „Kolędować Małemu”

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI, NAUCZYCIEL RELIGII

SOSW W BEDZINIE

ANNA KOCZUR

ALEKSANDRA MACIEJCZYK

20 UCZESTNIKOW KONKURSU SZKOŁY ZAWODOWEJ , SPdP, LU

 

Kamil Sztekiel

Jacek Czyż

Tomasz Zygmunt

Katarzyna Kiliszewska

 

WYRÓŻNIENIE

9.

Ogólnopolski Konkurs „Anioł XXI w”.

 

 

Urząd Miejski i Ośrodek Kultury w Będzinie

Aleksandra Maciejczyk

Małgorzata Nowicka

 

 

Jolanta Kuchciak- Ucieszyńska

Beata Kubik

SYLWIA Gąsowska

Renata Łukasik

Wojciech Chrobak

Andrzej Majerczyk

Marcin Parka

Angelika Kulik

Damian Popławski

nagroda specjalna

udział

udział

udział

udział

udział

10.

Regionalny Konkurs „Zagłębiowska Palma Wielkanocna”

Urząd Miasta oraz Muzeum Zagłębia w Będzinie

Aleksandra Maciejczyk

Aneta Wałek

I miejsce

 

11.

„Będzin Moja Mała Ojczyzna”

Anna Koczur

Aleksandra Maciejczyk

Wychowawcy klas

KL. SPdP „D”

Konrad Siennicki

Michał Duda

Łukasz Kawiecki

 

Kl. II

Krzysztof Kubiczek

Adrian Przyciasa

 

Kl. SPdP „A”

Jacek Czyż

Sylwia Gąsowska

Mateusz Wojtaszewski

 

Kl. I

Sebastian Blechowski

Sebastian Jędralczyk

 

Kl. SPdP  „B”

Andrzej Majerczyk

Wojciech Chrobak

 

Kl. SPdP „C”

Angelika Kulik

Paulina Dudek

Anna Kotlarczyk

 

Kl.II

Anna Duerk

Monika Front

I miejsce

 

 

 

 

I miejsce

 

 

 

II miejsce

 

 

 

 

II miejsce

 

 

 

III miejsce

 

 

 

III miejsce

 

 

 

 

III miejsce

 

 

12.

Liga Boccia

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Familia”

Małgorzata Nowicka

Andrzej Majerczyk

Wioletta Ciuła

III miejsce

13.

Szkolny Konkurs Ortograficzny

Monika Kotyczka

 

Jolanta Kuchciak –Ucieszyńska

Monika Kotyczka

Anna Kotlarczyk

Monika Front

Anna Durek

Magdalena Węglarczyk

Sebastian Blechowski

Adrian Przyciasa

I etap

I miejsce

II miejsce

III miejsce

udział

udział

14.

Szkolny Konkurs Matematyczny

BożenaSzczęsna - Jasińska

Bożena Szczęsna - Jasińska

Sebastian Blechowski

Adrian Przyciasa

Sebastian Jędralczyk

Krzysztof Kubiczek

I miejsce

II miejsce

udział

udział

15.

„Piękne są nasze barwy ojczyste’

SOSW Będzin

I LO im. M. Kopernika  Będzin

Marian Służałek

Beata Kubik

Aleksandra Maciejczyk

 

 

 

 

Konrad Siennicki

Damian Popławski

Agnieszka Dworczyk

Sylwia Gąsowska

Renata Łukasik

Aneta Wałek

Mateusz Wojtaszewski

I miejsce

udział

udział

II miejsce

II miejsce

III miejsce

III miejsce

16.

„Palenie szkodzi zdrowiu”- konkurs szkolny na plakat i list do palaczy

Aleksandra Maciejczyk

 

wychowawcy klas

wszystkie zespoły klasowe

wyróżnienia

17

„Zawód z pasją’ konkurs szkolny

Joanna Kika

Bożena Szczęsna- Jasińska

Mateusz Kaczmarek

Sebastian Jędralczyk

Piotr Toboła

Sebastian Blechowski

Karol Smugała

I miejsce

II miejsce

III miejsce

Udział

udział

18

Pozaszkolny konkurs „Prędkość, droga, czas”

 

Joanna Kika

Adrian Przyciasa

Beata Haładus

Krzysztof Kubiczek

udział


 
 

UDZIAŁ MŁODZIEŻY LICEUM UZUPEŁNIAJĄCEGO, SZKOŁY ZAWODOWEJ I SZKOŁY PRZSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY
W KONKURSACH POZASZKOLNYCH w ROKU SZKOLNYM 2011/2012

  

LP.

TEMAT KONKURSU

ORGANIZATOR

OPIEKUN LAUREATA

UCZESTNIK

ZAJĘTE MIEJSCE

 

„CERAMIONY” XII OGOLNOPOLSKI KONKURS CERAMICZNY

CSEŚWIATOWID, MINISTERSTWO KULTURY  I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

J. GAIK

TOMASZ WÓJTOWICZ (SPdP)

I NAGRODA

 

„OZDOBY CHOINKOWE”

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RĘKODZIELNICZY  OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZ DLA DZIECI SLABOWIDZACYCH I NIEWIDOMYCH DABROWA GORNICZA

A. MACIEJCZYK

 

 

J.GAIK

SYLWIA GĄSOWSKA (SPdP)

NATALIA POREBSKA (ULO)

AGNIESZKA SZYNDLER (ULO)

ANDRZEJ MAJERCZYK (SPdP)

NAGRODA

NAGRODA

NAGRODA

NAGRODA

 

„ANIOŁY SĄ TAKIE ZIELONE”

MIĘDZYSZKOLNY, WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY –ZABRZE ZSZ –NR36

J.GAIK

TOMASZ WÓJTOWICZ (SPdP)

I MIEJSCE

 

„GDY TY ZOSTANIESZ ANIOLEM, TO ZIEMIA RAJEM BĘDZIE”

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA NR5 SOSNOWIEC. SZKOLA PODSTAWOWA NR 20, PARAFIA ŚW. JACKA

J. GAIK

 

J. KUCHCIAK

NATALIA PORĘBSKA (ULO)

MARTA CICHOŃ (SPdP)

TOMASZ WÓJTOWICZ (SPdP)

PRACA ZBIOROWA (SPdP „C”)

III MIEJSCE

I NAGRODA

WYRÓŻNIENIE

WYRÓZNIENIE

 

„Anioł XXI wieku” – KONKURS OGOLNOPOLSKI

OŚRODEK  KULTURY BĘDZIN

M. NOWICKA

TOMASZ WÓJTOWICZ (SPDP „B”)

NAGRODA W KATEGORII SZKÓŁ SPECJALNYCH

 

TURNIEJ SIATKÓWKI

ZSS SPRAWNI RAZEM CZĘSTOCHOWA

J. SLIUPKAS

MIŚKIEWICZ DAMIAN (ZSZ)

SZELĄG ADAM (ZSZ)

II Miejsce

ZESPOŁOWO

 

„MAŁA, MNIEJSZA NAJMNIEJSZA”

XI WOJEWÓDZKI KONKURS NA MAŁĄ FORMĘ RZEŹBIARSKĄ . PALAC MLODZIEŻY KATOWICE

J.GAIK

MARTA CICHOŃ (SPdP)

ANDRZEJ MAJERCZYK (SPdP)

TOMASZ WÓJTOWICZ (SPdP)

WYRÓŻNIENIE

NAGRODA

NAGRODA

 

„KOLOROWE ŚWIĘTA”- MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

ZSS –KATOWICE

A. MACIEJCZYK

JACEK CZYŻ (SPdP)

AGNIESZKA SZYNDLER -ULO

NAGRODA

NAGRODA

 

„ZAGŁĘBIOWSKA PALMA WIELKANOCNA”

MUZEUM ZAGŁĘBIA W BĘDZINIE,

URZĄD MIASTA BĘDZIN

A. MACIEJCZYK

ALICJA ZARYCHTA

MAREK SZULC (SPdP)

I MIEJSCE

WYROŻNIENIE

 

„KONKURS  ŻYWNOŚCI”

MIEDZYSZKOLNY KONKURS - CZELADZ

A. WYDMAŃSKI

ANNA DUREK (ZSZ)

II MIEJSCE

 

„ŻYCIODAJNA WODA”

MIEJSKI KONKURS EKOLOGICZNY – DĄBROWA GORNICZA

WDZIAŁ EKOLOGII I ROLNICTWA PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI ORAZ UM –DĄBROWA GÓRNICZA

B. FORNALCZYK

ŁUKASZ KAWIECKI (SPdP)

I MIEJSCE,

NAGRODA PUBLICZNOŚCI

 

REGIONALNY KONKURS „NAJSPRAWNIEJSZY W ZAWODZIE – KUCHARZ”

REGIONALNY – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA – LUBLINIEC,

FINAŁ- CZĘSTOCHOWA

B. SZCZĘSNA- JASIŃSKA

URSZULA BZDURA (ZSZ)

ILONA OLCZAK (ZSZ)

I  MIEJSCE

III MIEJSCE