facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
  • male1.png
  • male2.png
  • male3.png
  • male4.png
  • male5.png

KONFERENCJA METODYCZNA

Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji w praktyce terapeutycznej


Program konferencji obejmował:

 

15.00 – 15.15

Rozpoczęcie konferencji

Powitanie: uczestników konferencji

mgr Jagoda Gluźniewicz (doradca metodyczny)

15.15 – 15.45

Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji – główne założenia teoretyczne

mgr Joanna Belter – Czerniak

mgr Katarzyna Kubanek

15.45 – 16.15

Ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki AAC oraz wskazania do opracowania ISAAC (Indywidualnego Systemu AAC)

mgr Joanna Belter – Czerniak

mgr Katarzyna Kubanek

16.15. – 16.45

AAC w praktyce terapeutycznej: AAC w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu (prezentacja filmów, omówienie, przedstawienie pomocy)

mgr Joanna Belter – Czerniak

mgr Katarzyna Kubanek

16.45-17.00 – przerwa kawowa

17.00 – 17.30

AAC w praktyce terapeutycznej: AAC w pracy z dzieckiem z MPD (prezentacja filmów, omówienie, przedstawienie pomocy)

mgr Joanna Belter – Czerniak

mgr Katarzyna Kubanek

17.30 – 18.00

AAC w praktyce terapeutycznej: AAC w pracy z dzieckiem z głęboką wieloraką niepełnosprawnością (prezentacja filmów, omówienie, przedstawienie pomocy)

mgr Joanna Belter – Czerniak

mgr Katarzyna Kubanek

18.00 – 18.30

AAC w praktyce terapeutycznej: AAC w pracy z dzieckiem ze znaczną niepełnosprawnością intelektualną (prezentacja filmów, omówienie, przedstawienie pomocy)

 

mgr Joanna Belter – Czerniak

mgr Katarzyna Kubanek

18.30 – 19.00

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Pytania i odpowiedzi

mgr Jagoda Gluźniewicz (doradca metodyczny)

 

 

 

 

  W czasie naukowego spotkania, poprzez wygłoszone referaty, dyskusje, oraz własne doświadczenia pragnęliśmy przybliżyć nauczycielom, rodzicom i logopedom tematykę AAC.

Konferencja przeznaczona byłat dla nauczycieli, logopedów, pedagogów, psychologów pracujących w szkołach i przedszkolach masowych, integracyjnych, specjalnych oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych a także dla rodziców dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.