facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
  • male1.png
  • male2.png
  • male3.png
  • male4.png
  • male5.png
 

Nazwisko i imię

 

1.

Tadeusz Gurda

Dyrektor Ośrodka

2.

Małgorzata Filipowicz

Wicedyrektor Ośrodka, nauczyciel Szkoła Przyspasabiająca do Pracy

3.

Alina Babczyńska

Wicedyrektor Ośrodka, nauczyciel rewalidacji indywidualnej

4.

Bartosz Anna

Nauczyciel matematyki, j. angielskiego,

5.

Belter-Czerniak Joanna

Nauczyciel klas 1-3 dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością( upośledzenie umiarkowanego i znacznego stopnia, autyzm, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacji –logopedia

6.

Bochenek Katarzyna

Nauczyciel gimnazjum dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, zajęcia rewalidacji

7.

Bonemberg-Zembal Anita

Pedagog szkolny, indywidualne zajęcia rewalidacyjno– wychowawcze

8.

Chwał Agnieszka

Nauczyciel gimnazjum dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, zajęcia rewalidacji, indywidualne zajęcia rewalidacyjno– wychowawcze

9.

Dyszy Agnieszka

Logopeda, indywidualne zajęcia rewalidacyjno– wychowawcze

10.

Kasprzyk-Sporzyńska Katarzyna

Nauczyciel przyrody, geografii, biologii w szkole podstawowej i gimnazjum

11.

Katarzyna Łętowska

Nauczyciel historii, j. angielskiego

12.

Kołacz Adrian

Nauczyciel historii, WOS

13.

Krawczyk Maria

Nauczyciel chemii, fizyki

14.

Kubanek Katarzyna

Nauczyciel klas 1-3 dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością( upośledzenie umiarkowanego i znacznego stopnia, autyzm, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacji –logopedia

15.

Kulińska Mariola

Nauczyciel szkoły podstawowej dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, zajęcia rewalidacji

16.

Mazur Sylwia

Nauczyciel informatyki, matematyki, rewalidacji.

17.

Motyl Jacek

Nauczyciel religii

18

Myszkowaska-Bielas Joanna

Nauczyciel szkoły podstawowej dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, zajęcia rewalidacji

19.

Paciuch Hanna

Nauczyciel szkoły podstawowej dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym, zajęcia rewalidacji

20.

Podleżyńska Dorota

Nauczyciel wychowania fizycznego,

21.

Raczyńska Gabriela

Nauczyciel rewalidacji indywidualnej- usprawnianie ruchowe, indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

22.

Sliupkas Jacek

Nauczyciel wychowania fizycznego

23.

Smuda- Machoń Małgorzata

Nauczyciel języka polskiego

24.

Szczepanowska Halina

Nauczyciel klas 1-3 dla uczniów z upośledzeniem umiarkowanego i znacznego stopnia

25.

Szkuta Ewa

Nauczyciel klas 1-3 dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim

26.

Kotłowski Andrzej

Wychowawca świetlicy szkolnej

27.

Kostewicz Dorota

Wychowawca świetlicy szkolnej

28.

Wieczorek Małgorzata

Psycholog

29

Gudowska Agnieszka

Wychowawca internatu

30.

Klimczyk Ewelina

Wychowawca internatu

31.

Guzik Aneta

Wychowawca internatu

32

Bobrowski Tomasz

Wychowawca internatu

33.

Chałat Wioletta

Wychowawca internatu

34

Czechowska Wiesława

Wychowawca internatu

35

Mateja –Zajchowska Iwona

Wychowawca internatu

36

Wojtacha Ewa

Wychowawca internatu