facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
 • male1.png
 • male2.png
 • male3.png
 • male4.png
 • male5.png

Mariola Kulińska

 

Nauczyciel dyplomowany

 

 1. Kwalifikacje:

  1. Dzienne studia magisterskie w zakresie pedagogiki specjalnej,

specjalność: resocjalizacja - Uniwersytet Śląski Wydział Pedagogiki i Psychologii

  1. Studia kwalifikacyjne w zakresie oligofrenopedagogiki-

Instytut Kształcenia Nauczycieli w Katowicach

 1. Kursy doskonalące:

  1. Prowadzenie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych z upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim.

Nr 15/279/2000 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach

  1. Metody aktywizujące w szkole specjalnej i oddziałach integracyjnych.

Nr 10/212/2001/JK Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach

  1. Ocena poziomu funkcjonowania ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu

umiarkowanym lub znacznym.

Nr 13/179/04/MG Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach

  1. Alternatywna metoda nauki czytania i pisania- glottodydaktyka.

Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach