facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
 • male1.png
 • male2.png
 • male3.png
 • male4.png
 • male5.png

 

Katarzyna Kasprzyk-Sporzyńska

 

Nauczyciel dyplomowany

 

 1. Kwalifikacje:

  1. studia - Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi – Geografia;

  2. studia podyplomowe:

*Wyższa Szkoła Pedagogiczna

w Częstochowie – Pedagogika Specjalna- Oligofrenopedagogika;

*Uniwersytet Śląski – Wydział

Biologii i Ochrony Środowiska - Biologia,

1.3kurs kwalifikacyjny – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach – Wychowanie do Życia w Rodzinie.

 1. Inne kursy, certyfikaty, warsztaty:

  1. kursy doskonalące:

 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli „WOM” Katowice –Metody aktywizujące w szkole specjalnej i oddziałach integracyjnych;

 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli „WOM” Katowice –Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej w szkole masowej;

 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli „WOM” Katowice – O tym trzeba mówić – Przeciwdziałanie zjawisku pedofilii;

 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli „WOM” Katowice – Ocena poziomu funkcjonowania ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

 • Kolegium Nauczycielskie

w Gliwicach – Alternatywna Metoda nauki czytania i pisania-glottodydaktyka prof. B. Rocławskiego. Podstawy wiedzy;

 • Ośrodek Kształcenia Ustawicznego

firmy „EDUKATOR” w Będzinie – Kurs kierowników wycieczek szkolnych;

 • Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa

EURODIRECT” Sp. z o.o. w Katowicach – Gospodarka majątkiem Oświatowym inwentaryzacja w szkołach i placówkach oświatowych;

  1. certyfikaty:

 • COMBIDATA POLAND Sp. z o.o.

w Katowicach – Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej moduł I, II, III;

  1. inne szkolenia:

 • ECORYS Nederland BV, Warszawa

- Zawodowe Drogowskazy – Szkolenie z Zakresu Orientacji i Poradnictwa Zawodowego;

 • OSI CompuTrain S.A. Niepubliczna

Placówka Doskonalenia Nauczycieli

w Warszawie – Wykorzystanie komputera i Internetu w dydaktyce szkolnej;

  1. warsztaty:

 • Regionalne Centrum Kształcenia

Ustawicznego w Sosnowcu – Pierwsza pomoc przedmedyczna;

 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli „WOM” Katowice – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;

 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli „WOM” Katowice – Metoda EEG Biofeedback w szkole dla uczniów upośledzonych umysłowo;

 • Regionalny Ośrodek Doskonalenia

Nauczycieli „WOM” Katowice – Wybrane metody arteterapii w szkole specjalnej

 • 16 innych warsztatów

szkoleniowych doskonalących

i usprawniających pracę nauczyciela

z uczniem.

 1. Nie ważne ile masz lat, starcem zostaje ten, kto przestaje się rozwijać (Henry Ford) – interesuję się wszystkim co nas otacza, co wzbogaca nas duchowo i rozwija

w nas Człowieka.