facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
 • male1.png
 • male2.png
 • male3.png
 • male4.png
 • male5.png

 “Powiedz dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi”

Janusz Korczak

JOANNA BELTER – CZERNIAK

WYKSZTAŁCENIE I KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 • Studia magisterskie na Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie w zakresie pedagogiki ze specjalnością pedagogika społeczno – opiekuńcza (dyplom magisterski 1999 r.)

 • Studia licencjackie - Logopedia na Wydziale Humanistycznym Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dyplom studiów specjalnych 2000 r.)

 • Studia podyplomowe - Pedagogika Specjalna – Oligofrenopedagogika na Wydziale Pedagogicznym Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dyplom 2003r.)

 • Studia podyplomowe - Wczesnoszkolna Edukacja Zintegrowana na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (dyplom 2005r.)

 • Studia podyplomowe - specjalizacja Neurologopedia na Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku – Biała (dyplom 2009r.)

 • Studia podyplomowe – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – WSB Dąbrowa Górnicza (dyplom 2011r.)

DOSKONALENIE ZAWODOWE

1. SZKOLENIA CERTYFIKOWANE

 • Kinezjologia Edukacyjna – metoda dr Paula Dennisona i Gail Dennison” - Katowice;

 • Szkolenie podstawowe – MAKATON – Bielsko - Biała;

 • Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” – Wrocław;

 • Formy stymulacji prawidłowego rozwoju mowy dzieci z deficytami” – Wrocław;

 • Kurs instruktorski Masażu Shantala – tytuł Instruktora Masażu Shantala – Wrocław

 • Szkolenie PECS – The Picture Exchange Communication System – poziom 1 – Białystok

2. SZKOLENIA, KONFERENCJE, KURSY

 • Kurs doskonalący „Programy pracy z dziećmi głęboko upośledzonymi umysłowo” (zorganizowane przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Warszawie) - Kraków;

 • Wczesna interwencja terapeutyczna” – konferencja naukowa – Kraków;

 • Autyzm – od bierności do aktywności” – konferencja – Bytom;

 • Logopedia śląska w teorii i praktyce” – konferencja logopedyczna – Katowice;

 • Wczesna nauka czytania. Autorska metoda prof. Jagody Cieszyńskiej” – konferencja – Gliwice;

 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami autystycznymi. Metoda Elżbiety Wianeckiej” – konferencja naukowa – Kraków;

 • Wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej w terapii dziecka z niepełnosprawnością intelektualną” – konferencja metodyczna;

 • Pedagogika zabawy jako metodyka terapeutyczna” – konferencja metodyczna - Katowice;

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - szansą na jego powodzenie w edukacji szkolnej” – kurs doskonalący - Katowice;

 • Diagnoza i terapia dzieci autystycznych” – szkolenie - Katowice;

 • Szkolenie upoważniające do pracy terapeutyczno – edukacyjnej metodą alternatywnej i wspomagającej komunikacji językowej – system znakowo – obrazkowy PIKTOGRAMY- Szczecin;

 • Szkolenie organizowane przez PSTB w Krakowie „Rozwijanie komunikacji dziecka z autyzmem” - Kraków;

 • Szkolenie prowadzone przez Zespół Trenerów Fundacji Synapsis „Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem” - Warszawa;

 • Terapia ruchowa N. Kepharta” – kurs doskonalący - Sosnowiec;

 • Diagnoza i konstrukcja programu edukacyjno – terapeutycznego z wykorzystaniem programu EDU – 4 XXL” – szkolenie;

 • Stymulowanie rozwoju mowy dziecka z deficytami w wieku od 0 do 3 roku życia” – Fundacja Promyk Słońca – Wrocław;

 • Diagnoza rozwojowa dziecka w wieku od 0 do 3 roku życia” – Metis – Katowice;

 • Diagnoza i terapia zaburzeń sensorycznych metodą C.Delacato” – Fundacja Prodeste – Opole;

 • Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się uczniów niemówiących” – Metis - Katowice;

 • Praktyczny kurs wspomagających i alternatywnych metod porozumiewania się (AAC)” Pestka – Kraków;

 • Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej” – konferencja UŚ – Katowice

 • Wokół autyzmu” – I Zagłębiowska Konferencja - Sosnowiec

 • i inne...

3. WARSZTATY METODYCZNE

 • Warsztaty Metodyczne w zakresie Ruchu Rozwijającego bazujące na pracy Weroniki Sherborne I stopnia (Ośrodek Szkoleń dla Nauczycieli MEJ w Warszawie);

 • Warsztaty Metodyczne – „Wykorzystanie metody EEG Biofeedback w terapii dziecka upośledzonego umysłowo”;

 • Warsztaty Metodyczne – „Dziecko niepełnosprawne w szkolnictwie ogólnodostępnym i integracyjnym”;

 • Warsztaty Metodyczne – „Diagnoza dziecka wczesnoszkolnego”;

 • Warsztaty Metodyczne - „Wynikowy plan nauczania”;

 • Warsztaty Metodyczne – „Zabawy twórcze z papierem i muzyką”;

 • i inne...

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ PRACY Z DZIECKIEM I JEGO RODZINĄ

 • Prowadzenie cyklicznych spotkań dla rodziców dzieci z autyzmem przy SOSW

w Będzinie w ramach programu „Moje dziecko i jego świat”;

 • Prowadzenie warsztatów dla rodziców dotyczących: zaburzeń sensorycznych

u dzieci, alternatywnych i wspomagających sposobów komunikacji, metody

prof. Jagody Cieszyńskiej – Wczesna Nauka Czytania oraz zachowań trudnych

i sposobów radzenia sobie z nimi;

AKTYWNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH:

 • I Dąbrowska Konferencja poświęcona tematyce wczesnego rozpoznawania i metod terapii autyzmu „Otworzyć się na świat” – referat Przegląd metod terapii autyzmu – 2009r.;

 • V Festiwal Otwartych Serc w Chorzowie połączony z wojewódzką konferencją poświęcona problematyce osób niepełnosprawnych – prowadzenie warsztatów Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 2009r. ;

 • I Będzińska Konferencja Pedagogiczno – Logopedyczna „AAC w teorii i praktyce” – współorganizator oraz prelegent – referat.;

 • Międzynarodowa konferencja naukowa nt.: (Neuro)logopedia w teorii i praktyce, zorganizowaną przez Akademię Techniczno – Humanistyczną w Bielsku-Białej – referat „Ocena stanu mowy w autyzmie dziecięcym” – 2010r.;

 • III Będzińska Konferencja Pedagogiczno – Logopedyczna „ Stymulowanie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – współorganizator oraz prelegent – referat „Stymulowanie rozwoju małego dziecka ze spektrum autyzmu” – Będzin, 2010r.;

 • I Ogólnopolska Konferencja z cyklu „Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej – AAC w pracy

z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ATH, Bielsko –

Biała (2011r.);

 • Edukacja włączająca” – RODN WOM – Katowice – „Autyzm - organizacja pracy nauczyciela” (2012 cz. I, 2013 cz. II)