facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
 • male1.png
 • male2.png
 • male3.png
 • male4.png
 • male5.png

Halina Szczepanowska

 

Nauczyciel - oligofrenopedagog

 

 1. Kwalifikacje – studia wyższe magisterskie dzienne w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalność: rewalidacja upośledzonych umysłowo – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie

 

 1. Pozostałe formy doskonalenia zawodowego:

 

 • Certyfikat uczestnictwo w warsztatach „Terapia przez Ruch”- zorganizowany przez Śląski Teatr Tańca

 • Certyfikat- uczestnictwo w szkoleniu pod nazwą „Język niemiecki podstawowy”- Projekt EFS „Krok do przodu”

 • Posiadanie uprawnienia do posługiwania się programem EDU – 4XXL – stopień II Nr 7534/15/09 Niepubliczne Centrum Edukacji Pedagogicznej Pomorskiego Centrum Terapii Pedagogicznej w Koszalinie

 • Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Sesji Warsztatowej nt.:

 • „Muzyka i ruch w działaniach terapeutycznych” – Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 • „Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych” L.36/05/2003 – Fundacja „Szkoła bez barier” - Kraków

 • ‘Muzykoterapia” – Nr 3 Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach

 • Metody pracy z uczniem upośledzonym umysłowo przejawiającym zaburzenia w zachowaniu z wykorzystaniem elementów pedagogiki zabawy. Nr7/2004 Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach

 • „Metody aktywizujące w szkole specjalnej i oddziałach integracyjnych” Nr18/212/2001/JK WOM w Katowicach

 • „Prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim”Nr28/279/2000 WOM w Katowicach

 • „Pedagogika zabawy w szkole dla uczniów upośledzonych umysłowo” Nr 24/1420/2000 WOM w Katowicach

 • „Alternatywna metoda nauki czytania i pisania – glottodydaktyka prof. B. Rocławskiego. Podstawy wiedzy. Kolegium Nauczycielskie w Gliwicach

 • „Założenia i formy edukacji europejskiej w szkole” Nr550/8/2003 Ośrodek Kształcenia „Wszechnica”

 • „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – szansą na jego rozwój w edukacji szkolnej” – Nr20/114/07/US/KD WOM w Katowicach

Współprowadząca Edukację prozdrowotną oraz „Grupę Wsparcia dla Rodziców”