facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
 • male1.png
 • male2.png
 • male3.png
 • male4.png
 • male5.png

Gabriela Raczyńska

 

Nauczyciel dyplomowany

 

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”

Jan Paweł II

 1. Kwalifikacje

 2. Dyplom ukończenia Uniwersytetu Opolski ego w Opolu na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalna

 3. Dyplom ukończenia Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku pedagogika z zakresu oligofrenopedagogiki,

 4. Dyplom ukończenia Medycznego Studium Zawodowego w Zabrzu na wydziale fizjoterapii,

 5. Studia podyplomowe w zakresie- Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i uzyskała kwalifikacje do pracy z dziećmi z autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym i głuchota w placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych w zakresie wspomagania rozwoju- na Uniwersytecie Warszawskim

2. Certyfikaty

 • Certyfikat-Przygotowanie do pracy z dziećmi oraz młodzieżą z autyzmem-wydany przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu,

 • Certyfikat- Technologie informacyjne i edukacja multimedialna praktyce szkolnej- moduł i, II, III-wydany przez Combidata Poland w Katowicach

 • Certyfikat –Szkolenia trenerów olimpiad specjalnych-wydany przez Olimpiady Specjalne Polska -Śląskie

 • Certyfikat –Koordynatorów wolontariatu w Sekcjach Terenowych olimpiad Specjalnych Polska Śląskie

 • Kurs Podstawowy Polskiego Języka Migowego- wydany przez Polski Komitet Audiofonologii

 • Kurs- Mikrokinezyterapii na poziomie A ,B ,C –wydany przez Centre de Formation a la Mikrokinesitherapie Grosjean- Benini Maisonville, Pont a Mousson- Francja

 • Kurs –Kierowników wycieczek szkolnych, kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży- wydany przez Instytut Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach

 • Uczestniczyła w Ogólnopolskiej Sesji Warsztatowej „Muzyka i ruch w działaniach terapeutycznych” organizowane przez Akademię Muzyczną w Katowicach.