facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
 • male1.png
 • male2.png
 • male3.png
 • male4.png
 • male5.png

Andrzej Kotłowski

Nauczyciel – Wychowawca świetlicy

 

 

 

Poznawanie ludzi to największa przygoda w życiu człowieka”

 

 

Kwalifikacje:

 • Wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki resocjalizacyjne GWSP Mysłowice
 • Wyższe zawodowe, w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej GWSP Mysłowice
 • Podyplomowe studia w zakresie oligofrenopedagogiki GWSP Mysłowice
 • Podyplomowe studia w zakresie tyflopedagogiki GWSP Mysłowice
 • W trakcie studia magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej z diagnozą i terapią ( obrona pracy kwiecień 2014)

 

Kursy:

 • Trening twórczego rozwiązywania problemów ( Centrum Szkoleniowe RRE)
 • Zwiększanie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych ( FiRR)
 • Rozwój pamięci i nowoczesne techniki uczenia się ( Centrum Szkoleniowe RRE)
 • Skuteczna komunikacja wewnątrzszkolna ( WOM Katowice)
 • Samobójstwa – Interwencja Kryzysowa ( Aplica )

 

Zainteresowania:

 

 • Praca opiekuńczo – wychowawcza i resocjalizacyjna z młodzieżą
 • Praca i koordynacja działań wychowawczych w rodzinach niewydolnych wychowawczo
 • Działalność prewencyjna służb pomocowych w zakresie wychowania i terapii w rewalidacji dzieci i młodzieży ( oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, terapia kreatywna )

 

Hobby:

 

Aktywność sportowa ( pływanie, jazda na rowerze, piłka nożna, jazda na nartach, wędkarstwo )