facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
  • male1.png
  • male2.png
  • male3.png
  • male4.png
  • male5.png

Agnieszka Dyszy

 

1.Nauczyciel - logopeda

2. Kwalifikacje

- studia dzienne magisterskie - Pedagogika społeczna z terapią pedagogiczną – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie;

- studia podyplomowe - Logopedia z terapią pedagogiczną i glottodydaktyką – Uniwersytet Śląski w Katowicach;

- kursy kwalifikacyjne – oligofrenopedagogika,

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli NOWATOR w Sosnowcu.

3. Znaczące dokształcanie

  • licencja na posługiwanie się glottodydaktyką (programem wychowania językowego prof. B. Rocławskiego) wydana przez ODN MODEN w Gdańsku (czerwiec 2005);

  • szkolenie logopedyczne dr Iwony Michalak-Widery: „Terapia opóźnień w rozwoju mowy w oparciu o metody autorskie” (Katowice, kwiecień 2012);

  • szkolenie logopedyczne ,,Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania” (metoda prof. J. Cieszyńskiej) organizowane przez portal Konferencje-Logopedyczne (Kraków, wrzesień 2012);

  • szkolenie logopedyczne dr Iwony Michalak-Widery: „Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością umysłową i zespołem Downa” (Katowice, listopad 2012);

  • konferencje logopedyczne: I Będzińska Konferencja Pedagogiczno-Logopedyczna „Wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji w teorii i praktyce” organizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Będzinie (Będzin, listopad 2009), IV Międzynarodowa Interdyscyplinarna Logopedyczna Konferencja Naukowa: „Teoretyczne i pragmatyczne aspekty współczesnej logopedii” w ramach IV Logopedycznych Dni UŚ – w tym warsztaty: „Emisja, higiena głosu i techniki płynnego mówienia”, „Programowanie języka dzieci z zaburzeniami komunikacji”, (Katowice, marzec 2012), konferencja zorganizowana przez UŚ: „Profilaktyka logopedyczna w praktyce edukacyjnej” – w tym warsztaty: „Jak rozwijać percepcję słuchową u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym? Przykłady zabaw i ćwiczeń”, „Dziecko z afazją w szkole” (Katowice, kwiecień 2012), VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna ŚO PTL „Wieloaspektowy charakter oddziaływań logopedycznych w zaburzeniach mowy” (Katowice, maj 2012), IV Konferencja Pedagogiczno-Logopedyczna zorganizowana przez SOSW w Będzinie oraz AT-H w Bielsku-Białej „Interdyscyplinarne oraz wieloaspektowe ujęcie diagnozy i jej rola w procesie edukacyjno - terapeutycznym” (Będzin, maj 2012), konferencja metodyczna ,,Alternatywne i wspomagające sposoby komunikacji w praktyce terapeutycznej” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Będzinie i SOSW w Będzinie (Będzin, listopad 2012); seminarium naukowe ,,W świecie logopedii - ABC dobrej komunikacji” (Katowice, styczeń 2013), konferencja metodyczna ,,Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole masowej” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Będzinie i doradców metodycznych Powiatu Będzińskiego (Będzin, luty 2013).

4. Zainteresowania – kulinaria (zwłaszcza wypieki i wyszukiwanie przepisów na blogach kulinarnych – prawdziwy pochłaniacz czasu), muzyka filmowa (ukochana płyta „Million Dollar Hotel”, rękodzieło (biżuteria, filc).

Realizowane działania – terapia logopedyczna w ramach rewalidacji (w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole zawodowej i SPdP) oraz wczesnego wspomagania rozwoju.