facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
  • male1.png
  • male2.png
  • male3.png
  • male4.png
  • male5.png

 

 

Nie zas­ta­nawiaj się nad prob­le­mem, myśl o rozwiązaniu”

Terry Goodkind

 

 

Alina Babczyńska

 

1.1 Pedagogika specjalna - Oligofrenopedagogika

       Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M . Grzegorzewskiej Warszawa

1.2 Studia podyplomowe – Zarządzanie Oświatą

       WOM Katowice

1.3 Studia podyplomowe – Komunikacja społeczna, negocjacje i mediacje

       Akademia im. J. Długosza Częstochowa

 

2. Certyfikaty:

2.1 Integracja Sensoryczna

Certyfikat Nr 1°

Certyfikat Nr 2°

SInet” Warszawa

2.2 EEGBiofeedback I stopnia

Instytut EEG Biofeedback Warszawa

       EEGBiofeedback II stopnia

Fundacja „Promyk”; Wrocław

EEGBiofeedback –Infiniti

   Wrocław

RSA Biofeedback

Fundacja „Promyk”; Wrocław

Warsztaty Szkoleniowe EEG-Biofeeedback Akademii Neuroterapii

Kraków

2.3 Picture Exchange Communication System- poziom 1 - PECS

       Pyramid Educational Consuultants ; Białystok

 

2.4 Diagnoza Monachijska
       Fundacja „Promyk”; Wrocław

 

2.5 Diagnoza i terapia SI małego dziecka

SInet” ;Warszawa

2.6 Wczesna interwencja

 

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej; Warszawa

2.7 Szkolenie kadry kierowniczej placówek oświatowych ; OSI CompuTrain S. A Katowice/Warszawa

2.8 Wdrażanie technologii informacyjnej i jej wykorzystanie w usprawnianiu zarządzania oraz kreowaniu wizerunku szkoły Combidata Poland Sp. z o. o ; Katowice


2.9 Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim WOM ; Katowice

 

 

 

Lubię- pracę w ogrodzie, domowe ciasto „Sto lat samotności” Marquez oraz twórczość A. Muchy.