facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
  • male1.png
  • male2.png
  • male3.png
  • male4.png
  • male5.png

Będzin, 27.V. 2010 r

II BĘDZIŃSKA KONFERENCJA

PEDAGOGICZNO – LOGOPEDYCZNA

Stymulowanie rozwoju małego dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – część I

Program konferencji obejmował:

 

9:00–9:15

Rozpoczęcie konferencji

Powitanie: uczestników i zaproszonych gości

[Sala główna - konferencyjna]

9:15–9:30

Akty prawne regulujące organizację Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 

mgr Jagoda Gluźniewicz (doradca metodyczny)

9:30–10:00

 

Stymulowanie rozwoju mowy małego dziecka

(od okresu niemowlęctwa...)

 

dr Marzena Machoś – Nikodem

10.00 – 10.15

Refleksje rodziców

 

10:15 -10:35

Wpływ osób znaczących na zaspokajanie potrzeb psychicznych małego dziecka.

mgr Małgorzata Wieczorek

10:35–11.00

Dziecko z grupy ryzyka dysleksji (wczesne objawy)

dr Joanna Skibska

11.00 – 11:15

Stymulacja sensomotoryczna we wczesnym wspomaganiu rozwoju

 

mgr Katarzyna Wilewska

11:15 – 11:40

Przerwa kawowa

 

Zapraszamy na poczęstunek

11.40 – 13.00

Wczesna diagnoza dziecka z autyzmem (okres niemowlęcy, studium przypadku, prezentacja filmu, dyskusja)

dr Renata Stefańska - Klar

13.00–13.20

Refleksje rodziców

 

13.20 – 13.40

Dziecko z zespołem Downa – kryteria diagnostyczne, charakterystyka, terapia - doświadczenia PPP w Będzinie

 

mgr Anna Łoś

13.40 – 14.00

Nasze doświadczenia w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym – PM5 w Będzinie

mgr Agnieszka Łabuś – Pilis;

mgr Patrycja Niekrasz - Bagnicka;

mgr Małgorzata Margasińska-

14.00 – 14.30

Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Pytania i odpowiedzi

mgr Joanna Belter – Czerniak

mgr Katarzyna Kubanek