facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
  • male1.png
  • male2.png
  • male3.png
  • male4.png
  • male5.png

Terapia EegBiofeedback

Od roku 2006 w Ośrodku prowadzona jest terapia EEGBiofeedback.

Terapię prowadzi trzech certyfikowanych terapeutów.

(certyfikaty potwierdzające uprawnienia do prowadzenia terapii –zakładka- - Rada Pedagogiczna- A. Babczyńska, M. Wieczorek)

W roku 2010 w ramach realizacji projektu finansowanego z EFS „ Klucz do przyszłości” ośrodek został wyposażony w wysokiej klasy sprzęt do prowadzenia terapii
i treningów metodą EEG-Biofeedback. Metoda łączy w sobie najnowsze osiągnięcia w dziedzinie innowacyjnych technologii : system Biograph Infiniti, zaawansowanych technik komputerowych i multimedialnych.
Aparatura spełnia najwyższe normy bezpieczeństwa i światowe standardy dla produktów medycznych. System został zaprojektowany przez wiodących terapeutów
i klinicystów badających m.in. psychofizjologiczne czynniki stresu. Zawiera bogaty materiał terapeutyczny – ekrany treningowe wyposażone są w wiele angażujących gier, animacji
i stymulujących lub relaksujących audio/wizualnych bodźców, motywujących do zmian w sposób intuicyjny.

Posiadamy 2 stanowiska do prowadzenia terapii, w tym jedno z możliwością prowadzenia terapii oddechowej RSA.


Trening EEG Biofeedback stosowany jest dla poprawy funkcjonowania dzieci i młodzieży, w stanach:

  • problemów szkolnych

  • zaburzeń koncentracji uwagi

  • zaburzeń zachowania (nadpobudliwość ruchowa, impulsywność, agresja, apatia)

  • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD)