facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
 • male1.png
 • male2.png
 • male3.png
 • male4.png
 • male5.png

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SOSW

  

PROGRAMY WŁASNE NAUCZYCIELI REALIZOWANE W SOSW

 

 • Program współpracy z rodzicami „Moje dziecko i jego świat” - J. Belter – Czerniak, K. Kubanek, H. Paciuch H. Szczepanowska

 

 • Program logopedyczny „Mój języczek wędrowniczek” dla dzieci młodszych z problemami komunikacyjnymi - J. Belter – Czerniak, K. Kubanek,

 

 • Program edukacji prozdrowotnej „ Mój przyjaciel Sznupek” realizowany w ramach współpracy z KPP w Będzinie- J. Belter – Czerniak, K. Kubanek, H. Paciuch H. Szczepanowska

 

 • Program współpracy z PM nr 1 w Będzinie „Inny nie znaczy gorszy” w ramach zajęć integracyjnych- J. Belter – Czerniak, K. Kubanek, H. Paciuch H. Szczepanowska, M. Nowak – nauczyciel Przedszkola Nr 1
 • „Mówię ładnie i wyraźnie„ opracowany przez M. Smudę – Machoń – „Wychowanie przez literaturę” opracowany przez M. Smudę – Machoń

 • „Lepiej oddycham –lepiej mówię” – A. Dyszy

 • „Lubimy się” – program profilaktyczny - D. Kostewicz

 • „Tecza” program zajęć plastycznych - D. Kostewicz

 

Rok szkolny 2015/2016

 

 • „Artyści są wśród nas” – Program aktywizacji plastycznej skierowany do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Program realizowany jest w ramach działalności świetlicy.
 • „Mój Biznes” – program wprowadzający uczniów SPdP oraz gimnazjum w świat ekonomii.
 • „Kronika Szkolnego Wierszyka” – program skierowany do uczniów szkoły podstawowej.
 • „Bajki uczą i bawią” – program skierowany do uczniów szkoły podstawowej.
 • „Jestem bezpieczny w domu, w szkole, na drodze” - program profilaktyczny skierowany do uczniów szkoły podstawowej.