facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
  • male1.png
  • male2.png
  • male3.png
  • male4.png
  • male5.png

Diagnoza i terapia dziecka

 

Każde dziecko, stosownie do jego wieku, etapu rozwojowego, specyfiki zaburzenia,

wymaga opracowania indywidualnego programu nauczania.

Pomoc udzielana dziecku musi być przemyślana i przechodzić przez poszczególne etapy.

 

Schemat etapów pracy terapeutyczno-edukacyjnej z dziećmi z uszkodzeniami OUN

(A. Wolski, 1995)

 

Etap I Pobudzanie zmysłów

 

Etap II Integracja zmysłowo-ruchowa

 

Etap III Poznanie i rozumienie swojego ciała (somatognozja)

 

Etap IV Wypracowanie gotowości do uczenia

 

Etap V Edukacja elementarna (obejmująca umiejętności funkcjonalne):

- Komunikacja

- Socjalizacja

- Samoobsługa

- Duża motoryka (lokalizacja)

- Mała motoryka

- Funkcje poznawcze

 

Głównym czynnikiem warunkującym skuteczność pracy ( interwencji terapeutycznej) jest wielospecjalistyczna diagnoza poprzedzająca podjęcie odpowiednio ukierunkowanej terapii dostosowanej do indywidualnych możliwości i umiejętności dziecka. Oprócz tradycyjnych metod diagnozowania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego i neurologopedycznego wykorzystujemy między innymi: diagnostyczne programy komputerowe –

  • Profil psychoedukacyjny PEP-R Schoplera dla dzieci

  • AAPEP dla młodzieży i dorosłych;

  • Monachijską Funkcjonalną Diagnostykę Rozwojową;

 

PEP-R i AAPEP są narzędziem zindywidualizowanej diagnozy i terapii dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju, systematyzują wiedzę o dziecku, pozwalają zaprogramować terapię obejmującą aktualne i przyszłe możliwości każdego dziecka (uwzględniają strefę najbliższego rozwoju), pozwalają wykorzystać propozycje ćwiczeń, które opracowali twórcy programu Terapii i Edukacji Dzieci Autystycznych i Dzieci z Zaburzeniami Komunikacji – TEACCH: Eric Schopler i współpracownicy oraz twórcy komputerowej adaptacji metody z Koszalińskiego Centrum Terapii Pedagogicznej.

Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – metoda diagnostyczna wykorzystywana w praktyce pediatrycznej, umożliwia wczesną diagnostykę ośmiu najważniejszych funkcji psychoruchowych.