facebook

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
  • male1.png
  • male2.png
  • male3.png
  • male4.png
  • male5.png

*************************************************************************************


Harmonogram konsultacji


Serdecznie zapraszamy Wszystkich Rodziców na konsultacje z nauczycielami w II semestrze roku szklonego 2015/2016.


luty marzec kwiecień maj czerwiec
12 14 19 4 9

*************************************************************************************


Zespół wczesnego wspomagania rozwoju
serdecznie zaprasza rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i młodszych
na spotkanie nt.:

 

"Dziecięcy świat"  • potrzeby emocjonalne dziecka jako podstawa jego rozwoju
  • w co się bawić z dzieckiem, aby wspierać jego rozwój
  • moje dziecko idzie do przedszkola- obawy i radości


Osoba prowadząca: Joanna Wrońska -psycholog

Spotkanie odbędzie się 23 lutego o godz 17:00 w sali 2/20 ( I piętro)

Proszę o potwierdzenie chęci udziału pod nr tel. 505108209 do 20 lutego 2015.*************************************************************************************


W dniu 30 marca 2016 o godzinie 16:30 odbyło się spotkanie dla rodziców, którego tematem był: ”Wpływ rozwoju ruchowego na rozwój mowy dziecka”. Prowadzone było przez: Agnieszkę Dyszy, Agatę Marczykiewicz, Ewelinę Klimczyk. Omówiono ścisłą zależność mowy i ruchu, zaprezentowano szereg ćwiczeń stymulujących sprawność ruchową - szczególnie narządów mowy i ręki. Dziękujemy za obecność i aktywne słuchanie.


*************************************************************************************


Dnia 12.02.2016 o godz. 15.00 w naszej szkole zostało zorganizowane spotkanie z naszymi rodzicami w celu zaproponowania aktywnego spędzenia wolnego czasu.

Zajęcia fitness przy muzyce przeprowadziła Pani Gabriela Raczyńska. Uczestnicy mieli również okazję zasięgnąć porad dotyczących aktywności fizycznej odpowiedniej dla każdego z nich.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem więc z pewnością nie będą to ostanie tego typu zajęcia. Jesteśmy otwarci na propozycję rodziców, dlatego wachlarz naszych ofert dla nich ciągle się poszerza.

Dziękuję wszystkim za obecność i współpracę.


*************************************************************************************


W sobotnie popołudnie 5 .03.2016 o godz. 15.00 odbyło się spotkanie dla Mam przy okazji Dnia Kobiet.

Relaksacja przy kawie, herbacie oraz słodkim poczęstunku w doborowym towarzystwie to tylko początek. Główną atrakcją spotkania była możliwość wykonania profesjonalnego makijażu oraz manikiur, jak również dokonać określenia typu kolorystycznego naszej urody i prawidłowego doboru kosmetyków, poznanie technik wykonania makijażu dziennego i wieczorowego "krok po kroku".

Dziękujemy Powiatowemu Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie za współpracę, niepowtarzalną atmosferę i uśmiech który gościł na twarzach naszych mam.

W tym dniu do współpracy została zaproszona również firma LR Health & Beauty Systems.

Przedstawiciel firmy Pani Irena Ławicka zaprezentowała nam produkty firmy.

LR została założona w 1985 roku. Teraz jest obecna w ponad 30 krajach na całym świecie. To jedna z niewielu firm, które zrozumiały, że piękno i dobre samopoczucie idą ze sobą w parze. Dlatego też oferuje zarówno kosmetyki, jak i suplementy diety.

Bardzo dziękuję wszystkim za współpracę i obecność.


*************************************************************************************


Specjalny Ośrodek- Szkolno- Wychowawczy od lat podejmuje działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków na wzbogacenie bazy materialnej i wyposażenia w nowoczesne środki dydaktyczne.

Przedstawiamy wykaz zrealizowanych programów i projektów w latach 2006-2016.

 

L.P.

Program

Nr umowy

Dofinansowany projekt

Przedmiot dofinansowania

Wartość dofinansowania

1

PFRON „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Umowa nr EDP/000001/14/D z dnia 27.12.2005

 

"Uczymy się aktywnie - wyposażenie pracowni przedmiotowych w pomoce dydaktyczne do realizacji metodami aktywnymi zadań dydaktycznych"

1 Środki audiowizualne

2 Środki technologii informacyjnej

3 Programy multimedialne

4 Filmy video i DVD

5 Materiały edukacyjne do nauczania zintegrowanego

6 Mapy i plansze edukacyjne

7 Materiały do eksperymentów i doświadczeń

8 Modele do pokazu bezpośredniego

9 Oprogramowanie pracowni komputerowej

10 Wyposażenie pracowni technik

11 Materiały edukacyjne do klas E-T

122 774,07 zł

2

PFRON „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Umowa nr EDP/000001/14/D z dnia 27.12.2005

 

"Rozwijamy się intensywnie - zorganizowanie pracowni korygujących i usprawniających zaburzone funkcje uczniów"

1 Wyposażenie gabinetu logopedycznego

2 Doposażenie sal terapii

3 Wyposażenie sali relaksacyjnej

 

39 136,51 zł

3

PFRON „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Umowa nr EDP/000001/14/D z dnia 27.12.2005

 

Dbamy o sprawność ciała - uzupełnienie wyposażenia sali rehabilitacyjnej w niezbędny sprzęt

1 Sprzęt ortopedyczny

2 Urządzenia usprawniające aparat ruchowy

3 Meble dla uczniów z dysfunkcją narządów

27 369,00 zł

4

PFRON „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Umowa nr EDP/000001/14/D z dnia 27.12.2005

 

Mieszkamy godnie i kolorowo - doposażenie pomieszczeń mieszkalnych użytkowanych przez wychowanków niepełnosprawnych

1 Meble

2 Sprzęt AGD

 

37 107,43 zł

5

PFRON „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Umowa nr EDP/000025/14/D z dnia 25.06.2007

"Wymagamy pomocy, ale to nie oznacza że jesteśmy gorsi" – doposażenie warsztatów szkoły przysposabiającej do pracy.

1. Wyposażenie warsztatów gospodarstwa domowego

2. Wyposażenie warsztatów rękodzielniczych

3. Wyposażenie warsztatów ceramicznych

 

78 731,42 zł

6

PFRON „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Umowa nr EDP/000025/14/D z dnia 25.06.2007

"Internat to nasz drugi dom – miejsce terapii, nauki, zabawy i odpoczynku" - doposażenie sal telewizyjnych i pomieszczeń do terapii.

1. Meble - sale telewizyjne i sale do terapii

2. Sprzęt audio-video i komputerowy

3. Multimedialne programy terapeutyczne i edukacyjne

4. Gry komputerowe

5. Sprzęt AGD

6. Zabawki, gry i pomoce do terapii

7. Pościel i koce

8. Filmy DVD

85 555,62 zł

7

PFRON „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Umowa nr EDP/000029/14/D z dnia 20.12.2007

 

Praca to nasza szansa na godne życie – doposażenie warsztatów szkoły zawodowej w nowoczesny i zgodny z normami sprzęt.

1. Warsztaty praktycznej nauki zawodu - kucharz

2. Warsztaty praktycznej nauki zawodu - cukiernik

3. Warsztaty praktycznej nauki zawodu - introligator

 

87 133,20 zł

8

PFRON „EDUKACJA – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

Umowa nr EDP/000029/14/D z dnia 20.12.2007

"Sport naszą ścieżką do zdrowia"

1 Przybory sportowe

2 Urządzenia sportowe

75 141,47 zł

9

KAPITAŁ LUDZKI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr

POKL.09.01.02-24-230/08 z dnia 26.05.2009

W trosce o jakość życia-baw się i ucz się

1 Program przeciwko przedwczesnemu wypadnieciu uczniów z systemu edukacji:

Wycieczki rowerowe i piesze

Zajęcia komputerowe

Tenis ziemny

Lodowisko

Aquapark

Zabawy taneczne

Bowling

2 Specjalistyczne zajęcia terapii ruchowej

3 Pedagogika zabawy

232 895,09 zł

10

KAPITAŁ LUDZKI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr

POKL.09.02.00-24-030/08 z dnia 26.05.2009

Aktywnie startuję w życie

1 Wzmocnienie kompetencji pracowniczych:

Wyrównywanie braków edukacyjnych – przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Zdobywanie doświadczeń zawodowych podczas praktyk

2 Promocja alternatywnych form zatrudnienia:

Rozpoznanie własnych umiejętności i predyspozycji pracowniczych

Przygotowanie do dalszego kształcenia (ustawicznego) w alternatywnym zawodzie – nabycie podstawowych umiejętności szycia i haftu komputerowego

3. Wzmacnianie zachowań akceptowanych społecznie pozwalających na samodzielne funkcjonowanie w środowisku:

Przeciwdziałanie wypadnięciu z systemu szkolnictwa

Kształcenie umiejętności adaptacyjnych i aktywności życiowej

Nabywanie umiejętności radzenia sobie z emocjami

Pomoce dydaktyczne zakupione do realizacji projektu:

- Zorganizowanie i wyposażenie pracowni szycia i haftu komputerowego

- laptop

- materiały do prowadzenia zajęć

255 298,69 zł

11

KAPITAŁ LUDZKI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr

POKL.09.01.02-24-060/10

Klucz do przyszłości

1 Terapia indywidualna – 2700 godzin w ciągu 2 lat:

Rehabilitacja

Logopedia

Integracja Sensoryczna

Biofeedback

Halliwick

2 Doradztwo zawodowe i trening umiejętności zawodowych:

SzOK

My tu pracujemy

3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu:

W tańcu razem

M(a)MA Cię Wychowa

Doświadczam Świata

Jesteśmy Razem

Szkolne Wiercipięty – 8 wycieczek jednodniowych,

4 Rozwijanie kompetencji kluczowych:

Komputer w służbie mody

KOT – klub Odkrywców Tajemnic

Bractwo kulturalne

Cyfrowy Świat

Wszystkie zajęcia grupowe były przeprowadzone w ciągu 2771 godzin.

Pomoce dydaktyczne zakupione do realizacji projektu:

- 5 laptopów z oprogramowaniem

- laserowe urządzenie wielofunkcyjne

- aparat EEG Biofeedback z laptopem

- aparat RSA Biofeedback z laptopem

- Sprzęt do Integracji Sensorycznej

- oprogramowanie logopedyczne

- sprzęt AGD

- teatrzyk socjoterapeutyczny

- instrument klawiszowy

- urządzenia do stymulacji sensorycznej

- 6 aparatów cyfrowych

- lustrzanka cyfrowa

- kamera cyfrowa

- Oprogramowanie do edycji zdjęć

- maszyna do dekorowania

- oprogramowanie do hafciarek

- zestaw interaktywny: tablica + projektor krótkiej prezentacji

821 877,72 zł

12

KAPITAŁ LUDZKI

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Umowa nr

POKL.09.01.02-24-119/13

Manufaktura Jutra

1 Terapia indywidualna – 3168 godzin w ciągu 2 lat:

Rehabilitacja

Logopedia

Mikrokinezyterapia

Integracja Sensoryczna

Biofeedback

Halliwick

2 Doradztwo zawodowe i trening umiejętności zawodowych – 748 godzin w ciągu 2 lat:

SzOK

Praca czyni Cuda

3 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu - 1832 godziny w ciągu 2 lat:

Wspólnie w Tańcu

M(a)MA Cię Wychowa

Małe raczki też potrafią

Szkolne Wiercipięty – 17 wycieczek jednodniowych,

2 dwudniowe

4 Przygotowanie do procesu uczenia się przez całe życie – 612 godzin w ciągu 2 lat:

Moda w Cyberprzestrzeni

Wesoła Redakcja

Pomoce dydaktyczne zakupione do realizacji projektu:

- mobilna pracownia komputerowa – 12 laptopów, WiFi w całym Ośrodku

- 2 komputerowe maszyny do szycia

- 2 komputerowe hafciarki

- trampolina

- mini ścianka wspinaczkowa

- sprzęt sportowy i rehablitacyjny

- narzędzia do oprawy dokumentów

- 2 telewizory

- 2 Xboxy z konsolą Kinect + gry

- zestaw z mikrofonem nagłownym

- kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3

- komunikatory do komunikacji alternatywnej

- materiały do prowadzenia zajęć

1 137 069,18 zł