Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w BĘDZINIE

tel./

32 267 46 12
32 267 65 55

fax /
32 267 46 12
e-mail /
ue
  • male1.png
  • male2.png
  • male3.png
  • male4.png
  • male5.png
 

Nie zmuszajmy dzieci do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność. Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia. Nie żądajmy, lecz przekonujmy. Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijajmy jego umysł tak, by samo chciało chcieć.

Janusz Korczak
 

boisko

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie zapewnia edukację i wychowanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.


W placówce przebywają uczniowie w przedziale wiekowym od 7 do 25 roku życia. Oprócz niepełnosprawności intelektualnej często występuje u nich również szereg innych ograniczeń wynikających z autyzmu, niepełnosprawności ruchowej i innych. Głównym celem edukacji naszych podopiecznych jest ich wszechstronny rozwój oraz przygotowanie do codziennego życia tak, by byli jak najbardziej zaradni i samodzielni. umieli sterować własnym zachowaniem oraz mogli uczestniczyć w życiu społecznym.

 
 

Potrzeby i marzenia naszych uczniów- te większe i te malutkie- nazywamy i staramy sie sumiennie realizować. Bo wiemy że, m.in. dzięki nam ich życie staje się lepsze. Akceptujemy ich ze wszystkimi słabościami, wierząc w ich rozwój, ciesząc się najmniejszymi sukcesami.

 

tablica

Oferujemy:

  • Bogatą i nowoczesną bazę dydaktyczną
  • Atrakcyjne metody i formy pracy
  • Wszechstronne wsparcie psychologiczne i pedagogiczne uczniom i rodzicom
  • Współpracę opartą na partnerskich relacjach